Polski
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

OWES


 KILKA SŁÓW O OŚRODKU WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W ZAMOŚCIU

 

Misja i wizja OWES w Zamościu

 1. Misją OWES w Zamościu jest wspieranie społecznie odpowiedzialnego rynku pracy.
 2. Wizją OWES w Zamościu jest budowanie i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim.

 

Klienci OWES w Zamościu

1. OWES kieruje swoje działania do następujących grup z subregionu chełmsko-zamojskiego:

a) Podmioty Ekonomii Społecznej:

 • Fundacje,
 • Stowarzyszenia, 
 • Spółdzielnie socjalne,
 • Spółdzielnie pracy,
 • Spółdzielnie inwalidów, 
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • Centrum Integracji Społecznej (CIS),
 • Klub Integracji Społecznej (KIS), 
 • Przedsiębiorstwa społeczne.

b) Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej:

 • Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • Regionalne Centrum Pomocy Społecznej,
 • inne instytucje pomocy i integracji społecznej, 
 • inne instytucje rynku pracy,
 • przedstawiciele biznesu,
 • media.

c) Osoby fizyczne i grupy nieformalne:

 • osoby fizyczne,
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, samotnie wychowujące dzieci, opuszczające zakłady karne.

2. OWES gwarantuje świadczenie usług oraz dostęp do informacji dla osób z niepełnosprawnych.

 

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31163