Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » ABC Ekonomii Społecznej » Finansowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Finansowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej


Aktualnie podstawowym problemem związanym z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce jest ich finansowanie. Poza ewentualnymi dochodami z działalności odpłatnej potrzebują one innych źródeł finansowania do których można zaliczyć następujące formy wsparcia:

 1. Źródła finansowania projektów nie inwestycyjnych w formie dotacji bezzwrotnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  • Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  • Fundusz Organizacji Pozarządowych SWISS GRANT (Szwajcarski Mechanizm Finansowy)
 2. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych w formie instrumentów bezzwrotnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
   • Działanie 6.2
   • Poddziałanie 7.2.2
   • Poddziałanie 8.1.2
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 3. Środki państwowe dostępne dla podmiotów ekonomii społecznej
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
   • Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych
   • Program wyrównywania różnic między regionami
  • Fundusz Pracy
   • Instrumenty rynku pracy
  • Kredyt bankowy lub pożyczka ze specjalnych funduszy
 4. Budżety administracji publicznej jako źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Umowy na dostawę usług z administracją publiczną tzw. klauzule społeczne
 5. Fundraisingowe źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej
  • 1%
  • Granty
  • Darowizna
  • Sponsoring
  • Działalność odpłatna
  • Zbiórka publiczna
© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31168